Samenwerking HU University of Applied Sciences Utrecht

21-10-2019

Samenwerken met Hogescholen vindt Leap3D belangrijk om zodoende mede aansluiting te kunnen realiseren tussen opleiding en praktijk.

Toen Rogier Laterveer van HU University of Applied Sciences Utrecht ons benaderde of we aan hun project wilden meewerken zeiden we gelijk ja.

Een dag laserscannen met 3 van onze laserscanners van een flatgebouw in Amsersfoort en registeren hiervan tot een puntenwolk was de opdracht.

Dan maken we natuurlijk ook nog snel een scan van de studenten zelf.