Wat is geo-refereren?

11-12-2016

In sommige gevallen is het van belang te weten waar in de wereld een gescand object is gesitueerd. Het plaatsen van een puntenwolk op de juiste locatie op de wereldbol heet georefereren.

Indien verschillende gegevensbronnen worden gecombineerd zoals digitale ondergronden, bouwtekeningen, remote sensing data, gps metingen, kadaster, etc. is het aan te raden om al deze gegevens in hetzelfde assenstelsel te plaatsen. Het landelijke stelsel in Nederland heet RD/NAP. De X en Y coördinaten zijn dan gerelateerd aan het Rijks Driehoekstelsel (RD) en de hoogte (Z coördinaat) aan het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Omdat een puntenwolk normaal gesproken een eigen (lokaal) assenstelsel heeft dienen de scans te worden verschoven naar een bekende positie in het landelijk stelsel. Omdat een aantal laserscanners een ingebouwde gps hebben kunnen de scans met behulp van deze gegevens al ruwweg goed gelegd worden. Indien de locatie binnen enkele centimeters of zelfs millimeters goed moet zijn, wordt gebruik gemaakt van landmeetkundige apparatuur als GNSS of total station.