3D laserscanning: van 3D inmeten tot puntenwolk / pointcloud

3D Laserscanning maakt het mogelijk om in korte tijd zeer gedetailleerde informatie te verzamelen van de bestaande situatie van onder meer gebouwen, installaties, bruggen, tunnels, schepen of een ruimtelijke omgeving. 

Laserscanning heeft, mits goed uitgevoerd, een hoge nauwkeurigheid en daarmee hoge betrouwbaarheid. U kunt het inzetten voor meerdere doelen: 3D inmeten, 3D visualiseren en 3D documenteren. De werkwijze is snel, niet destructief, oogveilig en veroorzaakt minimale hinder voor de omgeving. U kunt doorgaans gewoon doorgaan met uw werkzaamheden.

Puntenwolk / point cloud

Na het laserscannen, verwerkt Leap3D alle metingen tot een puntenwolk of point cloud van miljoenen punten die het object of de omgeving met grote nauwkeurigheid weergeeft. Wanneer achteraf blijkt dat er nog iets anders moeten worden gemeten, hoeven we niet terug naar de locatie. Alle gegevens zijn immers beschikbaar.

Voorbeelden puntenwolk / pointcloud

Hierna ziet u verschillende voorbeelden van puntenwolken en een opsomming van de voordelen van 3D laserscanning.  

Fly-through puntenwolk / point cloud

Deze video laat een fly-through zien door een puntenwolk.

10 redenen om laserscanning in te zetten

  • Faalkosten verlagend
  • Tijdbesparend
  • 3D maatvoering en ruimtelijk inzicht
  • 24/7 voor iedereen toegankelijk - ook te gebruiken voor risicosessies
  • Volledig - u hoeft niet meer terug naar locatie
  • Niet-destructief en oogveilig
  • Combineren realiteit en 3D ontwerp
  • Visuele ondersteuning
  • Genereren van verschillende eindproducten uit één meting
  • Een locatie in één keer volledig 3D inmeten

Puntenwolk / pointcloud

Laserscanners meten miljoenen punten per seconde. Al deze puntjes hebben een unieke XYZ-coördinaat. Maakt de laserscanner ook foto's, dan heeft elk puntje bovendien een RGB-waarde. Wij leveren de puntenwolk / point cloud aan in elk gewenst formaat. 

Voorbeelden van verschillende puntenwolken / point clouds

Hieronder ziet u een slider met afbeeldingen van verschillende puntenwolken.

Scannen van ronde vormen

De 3D laserscanner is een ideaal instrument om ingewikkelde of afwijkende vormen in te meten. Van groot belang hierbij is dat de scanner wordt bediend door experts die zowel de techniek van het scannen beheersen, als het positioneren van de laserscanner én het vakgebied waarvoor wordt gescand. Bij Leap3D kunt erop rekenen dat alle metingen worden verricht door medewerkers met een bouwkundige, civielkundige of landmeetkundige achtergrond, afhankelijk van de vraag. 

Puntenwolk / point cloud als basis voor eindproducten

Heeft u behoefte aan een 3D meting van de bestaande situatie? Neemt u svp contact met ons op.