3D laserscanning Archeologie van de Bastei in Nijmegen

Archeologische opgraving wordt nieuw cultuurhistorisch centrum

De Stratemakerstoren aan de Waalkade in Nijmegen wordt verbouwd tot natuur- en cultuurhistorisch centrum 'De Bastei'. Een bastei is een halfronde, hoefijzervormige toren met geschutsstellingen in een vestingmuur. Met archeologische opgravingen komen delen van de oude vestingmuur tevoorschijn, die zullen dienen als basis voor het nieuwe centrum. In opdracht van een bouwbedrijf hebben wij de opgravingslokatie digitaal in kaart gebracht, zodat zij in 3D kunnen ontwerpen op basis van de bestaande situatie.