Transformatie School Rotterdam, as-built to BIM

Om het ontwerp te maken voor de transformatie vandeze school in Rotterdam, had onze opdrachtgever betrouwbare gegevens nodig. Wij hebben het gehele gebouw ingemeten in 3D met behulp van onze laserscanners. De gegevens die hieruit zijn voortgekomen, vormden de input voor het BIM model dat we vervolgens hebben gemaakt. Dit model is gebruikt als uitgangspunt voor de gehele transformatie.