Transformatie Stationspostgebouw Den Haag, 3D laserscanning en as-built dossier

Het voormalige Stationspostgebouw in Den Haag is ontworpen in 1939 door rijksbouwmeester G.C. Bremer en krijgt een nieuwe bestemming. De Belgische ontwikkelaar LIFE NV gaat het gebouw, een Rijksmonument, herontwikkelen volgens het concept van ‘een stad, binnen een stad’.

Om de architect een betrouwbaar as-built dossier te bieden voor zijn ontwerp, heeft Leap3D zowel de buiten- als buitenkant van het pand ingemeten met behulp van 3D laserscanning. 

Puntenwolk Stationspostgebouw Den Haag