Civiele sector

3D laserscanning en 3D modellering in de Civiele sector wordt gebruikt om een actuele 3D 'as-is' of 'as-built' situatie van de omgeving of objecten te verkrijgen. We meten bruggen, tunnels, stations, sluizen, sluisdeuren, rails van sluisdeuren, etc. We bepalen volumes van depots, we combineren 3D modellen met 3D puntenwolken zodat u de tender duidelijk kunt visualiseren en daardoor een hogere EMVI score kunt halen bij tenders.