Aanleg derde kolk Beatrixsluis & verbreding Lekkanaal, 3D laserscanning

Nederlands grootste monumentale binnenvaartsluis, de Prinses Beatrixsluis, wordt na 77 jaar uitgebreid. Vanwege de toename van grote schepen die de sluis passeren, wordt een derde kolk aangelegd en wordt het Lekkanaal ter hoogte van Nieuwegein verbreed. Als de werkzaamheden gereed zijn, behoren lange wachttijden tot het verleden. Schepen kunnen dan gebruik maken van drie in plaats van twee sluiskolken.

Leap3D heeft het gehele sluizencomplex, het interieur van de gebouwen, de machines in de heftorens en de sluisdeuren ingemeten in 3D, met behulp van laserscanning. Onze opdrachtgever heeft de gegevens gebruikt om een 3D model te maken van de as-built situatie. Op die manier is een betrouwbaar 3D BIM model beschikbaar gekomen als basis voor de renovatie. De gegevens worden gebruikt om het bouwproces in detail voor te bereiden, het risico op faalkosten is aanzienlijk verlaagd en er wordt een accuraat as-built dossier opgebouwd. 

De heftorens en de machines in 3D

De meting is vastgelegd in RD/NAP. De posities van de machines in de heftorens zijn daarmee ook vastgelegd in het lokale coördinatenstelsel van Nederland. Hier ziet u een detail van de machines in 3D.

De reservedeur in 3D

De reservedeur is ingemeten als prototype sluisdeur. Hieronder ziet u een afbeelding van de puntenwolk en van het 3D model. 

Puntenwolk Beatrixsluis