Station De Pijp van de Noord/Zuid lijn, 3D meting

Voor onze opdrachtgever hebben wij het gehele metrostation 'De Pijp' 3D ingemeten met laserscanners, om te bepalen of de ruwbouw overeenkomt met het ontwerp en binnen de toleranties valt.

De resultaten van de 3D meting worden gedurende het afbouwproces voor vele doeleinden gebruikt. Deze doelen waren overigens vooraf niet bekend of bedacht; na de meting zag de opdrachtgever de meerwaarde van het feit dat ook o.a. alle afmetingen van inbouwcomponenten, kabelgoten, enzovoort, beschikbaar waren. Dit project is een mooi voorbeeld waarbij een 3D meting in een vroeg stadium behulpzaam is tijdens de bouw in een later stadium.

Brandwerende bekleding

Meting ter bepaling van de hoeveelheid brandwerende bekleding. Tijdens de eerste meting is vastgesteld hoe de stempels zijn gepositioneerd zonder brandwerende bekleding. Tijdens een extra meting kon bepaald worden hoeveel brandwerende bekleding er op de stempels was aangebracht.