Volumebepaling gronddepots, 3D laserscanning

Het bepalen van het volume van een gronddepot kan op verschillende manieren gebeuren. Als er geen GPS signaal is, of als het gevaarlijk of onmogelijk is de depots te betreden, dan kunnen volumes snel en nauwkeurig bepaald worden met behulp van laserscanning.

De hal in deze afbeelding is 100 x 130 meter en ca. 30 meter hoog. Leap3D meet deze hallen periodiek in om de hoeveelheden van de verschillende grondsoorten te bepalen. 

Volumes per depot

De rapporten die wij leveren, bevatten de volumes per depot. Doordat we ze illustreren met diverse afbeeldingen van het depot, zijn de hoeveelheden en het type grond direct inzichtelijk en visueel gemaakt.