Renovatie van RWZI (Riool Water Zuiveringsinstallatie)

Om de renovatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor te bereiden, heeft Leap3D het gebied, de installaties en de binnenzijde van de tanks ingemeten met 3D laserscanners. Op basis van de puntenwolk en archieftekeningen hebben we vervolgens een accuraat 3D BIM model LOD350 gemaakt. Dit model vormt niet alleen uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp, maar ook om de renovatie te plannen en aan te sturen.