Bruggen van Amsterdam

Amsterdam heeft zo'n 1600 bruggen en veel van die bruggen zijn relatief oud, van die bruggen zijn zo'n 800 bruggen open voor wegverkeer. Hiervan is een kwart ouder dan 100 jaar en staan er nog veel op houten palen.Deze bruggen hebben in de loop van de tijd een zwaardere belasting moeten doorstaan dan waarvoor ze geconstrueerd waren. De aanscherping van het bouwbesluit leidt ook nog eens tot hogere veiligheidseisen

Vele van deze bruggen bevinden zich dan ook in zeer slechte staat, waarbij er sprake is van paalrot en scheurvorming.

Om de staat van een brug te bepalen is het noodzakelijk om de constructie goed te onderzoeken. Als eerste worden de archieven onderzocht om te kijken wat er al van de brug bekend is, zoals oude tekeningen en beschrijvingen met informatie over de fundering, rijdek en metselwerk. Om het archief makkelijker toegankelijk te maken wordt deze gedigitaliseerd.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam werkt Leap3D aan het digitaal in kaart brengen van de huidige situatie van deze bruggen. Hiervoor hebben we het afgelopen jaar reeds 80 bruggen middels laserscanning ingemeten en zullen we ook het komende jaar enkele honderden Amsterdamse bruggen inmeten. Na het laserscannen, verwerken we alle metingen tot een puntenwolk of point cloud van miljoenen punten die het object en de omgeving met grote nauwkeurigheid weergeeft. 

Deze puntenwolk wordt geleverd in het inspectieportaal van de Gemeente Amsterdam welke digitaal  inzicht geeft in de fysieke status van de brug. Alle bruggen worden onderworpen een een grondige inspectie op locatie, waarbij de observaties rechtstreeks worden gekoppeld aan de exacte locatie in de door ons geleverde pointcloud. 

In het komende jaar zullen we een variant van dit inspectieportaal aanbieden aan onze eigen klanten onder de naam Hyperplane. Hiermee zullen we een toegevoegde waarde bieden op het gebied van digital asset management.

Een van die bruggen die we hebben geregistreerd is de Drieharingenbrug in de Vierwindendwarsstraat over de Realengracht. Deze karakteristieke ophaalbrug ontleent haar naam aan de drie haringen boven de deur van het huis 'De Drie Haringen' in de Vierwindendwarsstraat no.1.

Deze brug had vroeger wel drie bijnamen.De eerste was de Prince Brug vanwege het naburige Prinseneiland.  De tweede was de Vliegende Brug, die herinnert aan de vroegere ophaalbrug voor de Vierwindendwarsstraat. De derde gaat terug op de tijd tot 1894 toen op deze plek een vlotbrug lag, die in de volksmond de Kippenbrug genoemd werd.

Meer informatie over deze brug vindt u op de webpagina van Wikipedia

Leuk om te zien hoe we deze brug hebben gedigitaliseerd en virtueel zichbaar hebben gemaakt, waarna we er een leuk relatiegeschenk van hebben kunnen realiseren. zie onderstaand een impressie