Nul meting t.b.v. Dijkverzwaringsproject

Voor een dijkverzwaringsproject werd door Leap3D de dijk en de omgeving van de huidige situatie ingescand middels 3D laserscanning. Deze nul meting wordt gedaan vanwege diverse redenen.

Allereerst dient het als basis voor een nieuw te maken ontwerp van de dijk.

Daarnaast is omgevingsmanagement een essentiële factor om een project succesvol te laten verlopen. Door de omgeving een eenduidig visueel beeld te geven wordt er draagvlak en wederzijds vertrouwen gecreeerd bij de stakeholders.

Tevens kan deze nul situatie voor aanvang van de werkzaamheden gebruikt worden in geval van aansprakelijkheden en schadegevallen.