Installaties in fabrieken, 3D laserscannen en 3D modelleren

Ten behoeve van diverse opdrachtgevers meet Leap3D installaties in fabrieken. Vaak gebeurt dit wanneer er een aanpassing van de installatie moet plaatsvinden; soms ook na schade, bijvoorbeeld als gevolg van brand.

We doen deze metingen met 3D laserscanning. De puntenwolk die hieruit ontstaat, gebruiken we om een nauwkeurig as-built 3D model van de situatie te maken, ten behoeve van het nieuwe ontwerp.