3D laserscanning en as-built 3D modelleren voor bouw, civiel en industrie

Leap3D werkt hoofdzakelijk voor opdrachtgevers in de civiele sector, bouw en industrie. Uit ervaring weten we dat de kwaliteit van 3D laserscanning en 3D modellering samenhangt met specifieke kennis en ervaring. 

Alleen al om te weten waar je de scanner precies moet plaatsen, moet je de vraagstukken, technieken en werkmethoden van desbetreffende sector kennen. Voor zowel het resultaat als de afstemming en communicatie, is het bovendien van groot belang dat je de behoeften kent én de taal spreekt van de professionals die er werken.  

Vaak spelen bij projecten verschillende disciplines een rol en zorgt onze krachtenbundeling van specialisaties voor toegevoegde waarde.

Veelzijdig in 3D

Extreme laserscanning

In ons vakgebied hebben we de beschikking over geavanceerde instrumenten die relatief eenvoudige oplossingen bieden voor soms zeer complexe vraagstukken. De beschikking hebben over zo’n instrument is echter geen garantie voor een goed resultaat. 

De toegevoegde waarde van Leap3D zit in het feit dat we uw sector goed kennen, jarenlange ervaring hebben opgebouwd in ons werk én er steeds weer in slagen unieke oplossingen te bedenken voor zeer complexe en extreme situaties.         

Een voorbeeld is de opdracht om met 3D laserscanning een tunnel in te meten in Oslo. Het water zou maximaal 1 meter hoog staan, maar toen we op de locatie aankwamen, bleek het bijna 4 meter hoog te staan. Bovendien was de stroomsnelheid veel hoger dan verwacht. Ter plekke hebben we een oplossing bedacht, waarvan u een indruk kunt krijgen in deze video:

Leap3D Extreme Laserscanning.

Elk project is een uitdaging, maar dit type projecten biedt de kans om als bedrijf alles te laten zien wat je in huis hebt. Vanwege dit specialisme worden we regelmatig benaderd om metingen uit te voeren in omstandigheden die anderen liever uit de weg gaan, of waarin het ze eenvoudigweg niet gelukt is.

Heeft u een moeilijke locatie waarvan u een 3D meting wilt hebben? Neem contact met ons op, we denken graag mee over de oplossing.