Transformatie voormalig Defensie eiland Woerden, scan to BIM

Defensie-eiland in Woerden bestaat uit een voormalige werkplaats en chemische wasserij die werden gebruikt door het ministerie van Defensie. Voor de transformatie heeft Leap3D de gebouwen in 3D ingemeten met laserscanners en de gegevens omgezet naar een 3D as-built BIM model. Dit model is gebruikt als uitgangspunt voor het Voorlopig en Definitief Ontwerp. Met de betrouwbare informatie worden faalkosten tijdens de bouw gereduceerd.

as-built BIM model Defensie eiland Woerden